Highscoretabelle

Datum      

Rätselart:LITS+ (Rätsel starten)
Ü-Rätsel:1 (Applet)
Autor:computergeneriert
Serie:
Testlöser:keine
Teilnehmer (gesamt):272
Teilnehmer (gelöst):260
Kommentare:0 (Kommentare lesen)
Rätselart:Rechtecksquotienten (Rätsel starten)
Ü-Rätsel:2 (PDF-Datei oder Kritzel-Tool)
Autor:Bernhard Seckinger
Serie:Rechteckszerlegungen, Teil 2
Testlöser:Nils Miehe
Teilnehmer (gesamt):165
Teilnehmer (gelöst):159
Kommentare:0 (Kommentare lesen)
NameDauerFehlversucheNameDauerFehlversuche
1. EKBM 50 sek 1. EKBM 44 sek
2. firefox 1 min, 12 sek 1 Fehlversuch 2. bskbri 57 sek
3. Mato 1 min, 23 sek 3. rob 1 min, 5 sek
4. karzym 1 min, 25 sek 4. rachel 1 min, 11 sek
5. JJK 1 min, 28 sek 5. gorish 1 min, 12 sek
6. rob 1 min, 35 sek 6. kirarin 1 min, 19 sek
7. allar 1 min, 36 sek 7. snuke 1 min, 24 sek
8. brecher92 1 min, 37 sek 8. stan 1 min, 25 sek 1 Fehlversuch
9. Antarez 1 min, 42 sek 9. TS279 1 min, 26 sek
10. Deyan 1 min, 43 sek 10. Auftakt 1 min, 28 sek 1 Fehlversuch
11. Rodraeg 1 min, 46 sek 11. mathezwerg 1 min, 29 sek
12. berni 1 min, 47 sek 12. karzym 1 min, 30 sek
mathezwerg 1 min, 47 sek 13. thesa 1 min, 32 sek
14. Kalus 1 min, 50 sek 14. qw014052 1 min, 34 sek
LoHoX 1 min, 50 sek 15. muhorka 1 min, 37 sek
SP1 1 min, 50 sek 16. DavidMcN 1 min, 38 sek
17. SoeGoe 1 min, 52 sek Zormac 1 min, 38 sek
18. pista 1 min, 53 sek 18. guntarsa 1 min, 41 sek
19. Eisvogel 1 min, 54 sek matter 1 min, 41 sek
20. PeterJoo 1 min, 55 sek 20. LoHoX 1 min, 42 sek
21. jaku111 1 min, 56 sek 21. Jun 1 min, 45 sek
22. Gotroch 2 min, 0 sek 22. Benjamoe 1 min, 50 sek
23. misko 2 min, 4 sek 23. ibon 1 min, 51 sek
muhorka 2 min, 4 sek 24. Nix 1 min, 52 sek
25. Auftakt 2 min, 6 sek PhilBFL 1 min, 52 sek
stan 2 min, 6 sek 26. Gotroch 1 min, 53 sek
27. banro 2 min, 7 sek 27. righthand 1 min, 54 sek
kirarin 2 min, 7 sek 28. Faw 1 min, 56 sek
peluri 2 min, 7 sek firefox 1 min, 56 sek
30. detuned 2 min, 8 sek 30. garganega 1 min, 57 sek
31. Zormac 2 min, 10 sek Kalus 1 min, 57 sek
32. Mash 2 min, 11 sek 32. Deyan 1 min, 58 sek
Matt 2 min, 11 sek 33. SKnight 1 min, 59 sek
34. Henrik 2 min, 12 sek 34. Leli 2 min, 1 sek
Nocona 2 min, 12 sek tomh 2 min, 1 sek
ropeko 2 min, 12 sek 36. brecher92 2 min, 5 sek
37. jcal 2 min, 14 sek Gently 2 min, 5 sek
Kat 2 min, 14 sek 38. shraeye 2 min, 6 sek
39. Zuzanina 2 min, 17 sek 39. Flo 2 min, 9 sek
40. pernilla 2 min, 18 sek xyzzyx 2 min, 9 sek 1 Fehlversuch
41. adam001 2 min, 19 sek 41. ffricke 2 min, 10 sek
bskbri 2 min, 19 sek 42. iogri 2 min, 11 sek
Peli 2 min, 19 sek 43. blivet 2 min, 13 sek
44. IrisS 2 min, 23 sek ghirsch 2 min, 13 sek
45. Nix 2 min, 25 sek 45. salmo 2 min, 14 sek
46. Laje6 2 min, 28 sek 46. cornuto 2 min, 16 sek
lilo 2 min, 28 sek Patches 2 min, 16 sek
thesa 2 min, 28 sek 48. maeffchen 2 min, 18 sek
49. qw014052 2 min, 30 sek 49. Yason 2 min, 21 sek
50. ghirsch 2 min, 32 sek 50. SP1 2 min, 23 sek
51. Errabee 2 min, 36 sek 51. VV0ll3 2 min, 24 sek
52. Devlyn 2 min, 37 sek 52. ropeko 2 min, 27 sek
53. ch1983 2 min, 38 sek 53. Bekishev 2 min, 28 sek
54. KX47 2 min, 39 sek kaberg 2 min, 28 sek
VV0ll3 2 min, 39 sek 55. Rubben 2 min, 29 sek
56. kaberg 2 min, 40 sek 56. PRW 2 min, 31 sek
57. rakeshrai 2 min, 41 sek 57. okta 2 min, 32 sek
58. 8IF 2 min, 44 sek 58. JJK 2 min, 33 sek
zorko 2 min, 44 sek 59. fmserega 2 min, 34 sek
60. Faw 2 min, 46 sek 60. sku 2 min, 36 sek
PhilBFL 2 min, 46 sek 61. Zuzanina 2 min, 37 sek
62. Quetzal 2 min, 50 sek 62. McClane57 2 min, 38 sek
63. gare 2 min, 52 sek med 2 min, 38 sek 1 Fehlversuch
64. swan 2 min, 57 sek 64. elass 2 min, 39 sek
65. chrisbee 2 min, 58 sek 65. AndrewMaxR 2 min, 41 sek
Siti1 2 min, 58 sek koesti 2 min, 41 sek
67. cosmo 3 min, 0 sek 67. stanpark 2 min, 42 sek
righthand 3 min, 0 sek 68. misko 2 min, 45 sek
69. BRainVoid 3 min, 4 sek 69. simonmca 2 min, 51 sek
70. ffricke 3 min, 6 sek 70. Mash 2 min, 58 sek
71. matter 3 min, 8 sek 71. Antarez 3 min, 1 sek
72. salmo 3 min, 9 sek 72. Maline 3 min, 4 sek
73. kuckuck 3 min, 13 sek ente 3 min, 4 sek 2 Fehlversuche
74. ibon 3 min, 14 sek 74. JoeAverage 3 min, 8 sek
75. maeffchen 3 min, 15 sek Rodraeg 3 min, 8 sek
76. DavidMcN 3 min, 16 sek 76. camponotus 3 min, 9 sek
77. blivet 3 min, 18 sek petkav 3 min, 9 sek
PuzzleScot 3 min, 18 sek 78. Novuni 3 min, 10 sek
79. bcsl 3 min, 19 sek 79. xiao01wei 3 min, 11 sek
80. Akonia 3 min, 22 sek 80. kkruege 3 min, 13 sek
lupo 3 min, 22 sek Ria 3 min, 13 sek
82. Ozymandias 3 min, 27 sek 82. Pifreund 3 min, 14 sek
83. petkav 3 min, 28 sek 83. jimrity 3 min, 17 sek
84. Maline 3 min, 33 sek peters 3 min, 17 sek
TS279 3 min, 33 sek 85. Quetzal 3 min, 18 sek
Uhu 3 min, 33 sek 86. coolerkakt 3 min, 19 sek
87. wolke 3 min, 37 sek Waldschrat 3 min, 19 sek
88. Gently 3 min, 38 sek 88. BRainVoid 3 min, 20 sek
89. Ria 3 min, 39 sek 89. ibag 3 min, 21 sek
90. shraeye 3 min, 40 sek 90. adam001 3 min, 22 sek
91. drsteve 3 min, 42 sek 91. Akonia 3 min, 23 sek
92. Kenning 3 min, 43 sek 92. maraboo 3 min, 24 sek
93. sonne 3 min, 45 sek 93. HuDu 3 min, 27 sek
94. rho 3 min, 47 sek jhrdina 3 min, 27 sek
95. jhrdina 3 min, 49 sek 95. Lemesh 3 min, 28 sek
96. hennighaus 3 min, 51 sek lilo 3 min, 28 sek
97. Caca 3 min, 54 sek Tom 3 min, 28 sek
Stern 3 min, 54 sek Handrich 3 min, 28 sek 1 Fehlversuch
Ulfserker 3 min, 54 sek 99. rakeshrai 3 min, 29 sek
100. Pollux 3 min, 58 sek 100. nixel 3 min, 31 sek
qwertz 3 min, 58 sek 101. cenci5 3 min, 33 sek
102. Arnaldo 3 min, 59 sek snakeeyes2 3 min, 33 sek
103. LeAhcim 4 min, 0 sek 103. jessica6 3 min, 42 sek
snakeeyes2 4 min, 0 sek 1 Fehlversuch 104. milkyway 3 min, 43 sek
105. Anke 4 min, 1 sek 105. masonjason 3 min, 44 sek 1 Fehlversuch
106. maria90 4 min, 5 sek 106. silver 3 min, 59 sek
107. iceley 4 min, 6 sek 107. repa 4 min, 0 sek
umbluu 4 min, 6 sek 108. jeverlite 4 min, 6 sek
109. McClane57 4 min, 8 sek 109. Kat 4 min, 25 sek
110. Patches 4 min, 11 sek Marian 4 min, 25 sek
111. Chorea 4 min, 12 sek 111. mango 4 min, 26 sek
112. Lemesh 4 min, 15 sek 112. brubakee 4 min, 29 sek
113. kouseknebe 4 min, 16 sek 113. Raetselman 4 min, 32 sek
114. maraboo 4 min, 17 sek 114. allar 4 min, 36 sek
115. Benjamoe 4 min, 18 sek 115. bigot 4 min, 38 sek
116. Handrich 4 min, 21 sek 116. Inga85 4 min, 41 sek
hatice 4 min, 21 sek 1 Fehlversuch 117. Andos 4 min, 46 sek
118. ramses 4 min, 23 sek IrisS 4 min, 46 sek
119. elass 4 min, 24 sek 119. landwirdin 4 min, 55 sek 4 Fehlversuche
hjs 4 min, 24 sek 120. dmlitv 4 min, 56 sek
121. coolerkakt 4 min, 25 sek 121. cattacks 4 min, 58 sek 1 Fehlversuch
Ele 4 min, 25 sek 122. KX47 5 min, 2 sek
Jun 4 min, 25 sek 123. Ozymandias 5 min, 10 sek
124. lenson 4 min, 30 sek 124. Ulfserker 5 min, 17 sek
SKnight 4 min, 30 sek 125. Nekra 5 min, 24 sek
126. Inga85 4 min, 33 sek 126. schweiger 5 min, 30 sek 1 Fehlversuch
127. SteffiSt 4 min, 36 sek 127. kuckuck 5 min, 31 sek
128. Prisma 4 min, 37 sek 128. yusaku 5 min, 42 sek
129. dmlitv 4 min, 38 sek 129. RoyalTS 5 min, 44 sek
Yandiini 4 min, 38 sek 130. hennighaus 5 min, 52 sek
131. Raetselman 4 min, 42 sek 131. Glatti 6 min, 0 sek
xiao01wei 4 min, 42 sek 132. rho 6 min, 2 sek
133. Nekra 4 min, 44 sek Siti1 6 min, 2 sek
134. GiantPanda 4 min, 45 sek 134. GiantPanda 6 min, 6 sek
135. hopppe 4 min, 48 sek 135. ELGUMM 6 min, 14 sek
136. Indidindi 4 min, 49 sek evchen 6 min, 14 sek
137. rachel 4 min, 50 sek 137. Arty 6 min, 20 sek
138. karlklaus 4 min, 52 sek 138. oleole 6 min, 28 sek
139. bigot 4 min, 54 sek 139. jokoecher 6 min, 31 sek
140. snuke 4 min, 55 sek 140. meyer7 6 min, 32 sek
141. Hannooo 4 min, 56 sek 141. Prisma 6 min, 43 sek
PRW 4 min, 56 sek 142. Brigitte 6 min, 45 sek
143. volker 5 min, 0 sek 143. duesi73 7 min, 15 sek 1 Fehlversuch
144. bismarck 5 min, 2 sek 144. jcal 7 min, 18 sek
145. Waldschrat 5 min, 8 sek 145. Cyrpius 7 min, 38 sek
146. yusaku 5 min, 9 sek 146. MaxBlank 7 min, 44 sek
147. zuk1958 5 min, 13 sek 2 Fehlversuche 147. Frapi 8 min, 43 sek
148. Brigitte 5 min, 14 sek 148. Misfit 8 min, 45 sek 1 Fehlversuch
149. ekke 5 min, 16 sek 149. Indidindi 9 min, 11 sek
150. guntarsa 5 min, 17 sek 150. kono 9 min, 32 sek
151. sku 5 min, 20 sek 151. jegrebnet 9 min, 43 sek
152. Skydiver80 5 min, 22 sek 152. hhh 12 min, 0 sek
153. oleole 5 min, 23 sek 153. Piquadrat 12 min, 34 sek
154. brubakee 5 min, 24 sek 154. peluri 18 min, 5 sek
155. gorish 5 min, 27 sek 3 Fehlversuche 155. rab 18 min, 56 sek 1 Fehlversuch
156. stanpark 5 min, 30 sek 156. Skydiver80 21 min, 24 sek
157. xyzzyx 5 min, 31 sek 1 Fehlversuch 157. zuk1958 48 min, 58 sek
158. KayKay 5 min, 32 sek 158. Caca 1 tag, 0 std, 25 min, 40 sek
Piquadrat 5 min, 32 sek 159. KaWu 2 tag, 3 std, 40 min, 7 sek
160. nike 5 min, 33 sek
161. hyon 5 min, 38 sek
162. koesti 5 min, 41 sek
163. carlotta 5 min, 42 sek 1 Fehlversuch
164. mini 5 min, 43 sek
tbrinkma 5 min, 43 sek
166. mango 5 min, 45 sek
167. totte 5 min, 50 sek
168. AnKi 5 min, 51 sek
169. kono 5 min, 52 sek
170. Bekishev 5 min, 54 sek
CarpeNocte 5 min, 54 sek
172. sayaya 5 min, 56 sek
173. Andos 5 min, 57 sek
174. Giesecke 5 min, 58 sek
175. KaWu 6 min, 0 sek
176. ibag 6 min, 1 sek
177. Flo 6 min, 4 sek
178. garganega 6 min, 5 sek
Yason 6 min, 5 sek
180. Realshaggy 6 min, 6 sek
181. TJcMD 6 min, 9 sek
182. JoeAverage 6 min, 11 sek
kainic08 6 min, 11 sek
184. Pinky83 6 min, 12 sek
185. Glatti 6 min, 16 sek
HuDu 6 min, 16 sek
187. magneta 6 min, 18 sek
Tortoise 6 min, 18 sek
Tydela 6 min, 18 sek
190. cenci5 6 min, 20 sek
191. Pifreund 6 min, 23 sek
192. med 6 min, 24 sek
193. AndrewMaxR 6 min, 26 sek
194. nixel 6 min, 28 sek
195. peters 6 min, 34 sek
196. cornuto 6 min, 35 sek
197. Skandy 6 min, 36 sek
198. fmserega 6 min, 38 sek
199. iogri 6 min, 40 sek 1 Fehlversuch
200. doroT 6 min, 47 sek
masonjason 6 min, 47 sek
202. Marian 7 min, 1 sek
203. brain 7 min, 2 sek
204. Brandl 7 min, 14 sek
205. jimrity 7 min, 20 sek
206. Alien 7 min, 22 sek
207. Markku 7 min, 29 sek
rab 7 min, 29 sek
209. schlaubi 7 min, 35 sek
210. jeverlite 7 min, 40 sek
211. RoyalTS 7 min, 49 sek
212. Frapi 8 min, 1 sek
213. Misfit 8 min, 10 sek
214. maggi 8 min, 12 sek
215. jessica6 8 min, 14 sek
216. kkruege 8 min, 16 sek
217. amnon 8 min, 20 sek
218. elchi 8 min, 21 sek 1 Fehlversuch
219. jokoecher 8 min, 30 sek
220. markusimm 8 min, 39 sek
221. ente 8 min, 48 sek
222. ELGUMM 9 min, 3 sek
223. cattacks 9 min, 29 sek
224. Novuni 9 min, 39 sek
225. comdoxx 9 min, 43 sek 2 Fehlversuche
226. Q10 9 min, 44 sek
227. coesfeld 10 min, 1 sek
228. milkyway 10 min, 6 sek
229. Tom 10 min, 41 sek 1 Fehlversuch
230. Leli 10 min, 42 sek 1 Fehlversuch
231. RSTAAR 10 min, 48 sek
232. repa 10 min, 55 sek
233. fuechsle 11 min, 9 sek
234. Arty 11 min, 15 sek 1 Fehlversuch
235. derwolf23 11 min, 22 sek
236. landwirdin 12 min, 36 sek
237. Brasseur 13 min, 4 sek 1 Fehlversuch
238. klyachin 13 min, 42 sek
239. schweiger 14 min, 40 sek
240. Cyrpius 15 min, 29 sek
241. jegrebnet 15 min, 36 sek 1 Fehlversuch
242. diapas 16 min, 22 sek
243. duesi73 16 min, 25 sek 2 Fehlversuche
244. MaxBlank 17 min, 1 sek
245. silver 17 min, 58 sek
246. peterpan 19 min, 33 sek
247. hhh 19 min, 46 sek 2 Fehlversuche
248. Voda 21 min, 11 sek
249. tomh 21 min, 40 sek
250. pekos 23 min, 11 sek
251. okta 24 min, 16 sek
252. Fritz 32 min, 36 sek
253. gerdmue 33 min, 52 sek
254. wndtm 33 min, 56 sek 1 Fehlversuch
255. camponotus 48 min, 37 sek
256. evchen 50 min, 32 sek 1 Fehlversuch
257. katleen 4 std, 3 min, 20 sek 2 Fehlversuche
258. zbych 20 std, 29 min, 52 sek
259. Mariosa 3 tag, 10 std, 54 min, 29 sek
260. Nothere 4 tag, 14 std, 19 min, 31 sek